вихід

вихід
ч
1) (дія) going out, coming out, departure

вихід з гри — pass

вихід з бою військ. — disengagement

вихід з мережі — log off

вихід з системи (користувача терміналу) — sign-off

вихід заміж — marriage (of a woman)

вихід з-під контролю — runaway

вихід з пікірування ав. — pull-out

вихід економіки з кризи — recovery from the recession

вихід на орбіту — going into orbit

при виході з дому — on coming out

2) (місце виходу) exit; egress, outlet, passage out

вихід шахти — pit mouth

3) (зі складного становища) way out

знайти вихід — to find a solution

4) (поява) appearance, emergence; (на сцену) entrance

вихід на роботу — appearance

5) (журналу) issue; (книги) publication, appearance
6) (із організації, партії тощо) leaving, secession, withdrawal; (на пенсію) retirement

вихід з організації амер. — walkout

вихід у відставку — retirement; resignation, resigning of one's office (post), resignation (retiring) from office

7) ек. output; yield

вихід продукції — product (production) yield

вихід металу (з руд) — extraction

вихід мінералу (з проби руди) — prospect

8) геол. outcrop; (пари) escape

вихід ґрунтових вод (на дні котловану) — boil

вихід на поверхню — wedging out

вихід породи — rock yield

вихід шару на поверхню — seam outcrop

виходи нафти — oil shows


Українсько-англійський словник. - ИТФ "Перун". . 2009.

Look at other dictionaries:

 • вихід — ходу, ч. 1) Рух звідки небудь назовні, за межі чогось. || Вибуття звідки небудь, залишення чогось. Вихід у море. •• Ви/хід у стрі/лку бот., с. г. перетворення стебла рослин у процесі росту на трубку, стрілку. Ви/хід з процеду/ри (у мо/вах… …   Український тлумачний словник

 • вихід — [ви/х ід] ходу, м. (на) ход і, мн. ходие, ход іў …   Орфоепічний словник української мови

 • вихід — див. вхід …   Словник церковно-обрядової термінології

 • вихід — 1) (можливість, спосіб вийти зі складного, загрозливого становища, позбутися небезпеки тощо), (по)рятунок, шанс, рада, порада 2) див. вибуття …   Словник синонімів української мови

 • вихід — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • вихідний — 1 прикметник пов язаний з виходом; вільний від роботи; початковий; святковий вихідний 2 іменник чоловічого роду день …   Орфографічний словник української мови

 • вихідний — а/, е/. 1) Який служить для виходу (у 1 знач.); пов язаний з виходом (у 4 знач.). •• Вихідна/ допомо/га грошова сума, яка за законом виплачується працівникові в разі звільнення його з роботи не за власним бажанням. Вихідна/ шку/рка мисл.… …   Український тлумачний словник

 • вихідний — исходный original Ausgangs той, з якого починається процес обробки, збагачення, або окрема операція (вихідне живлення, вихідна руда, вихідне вугілля, вихідний параметр тощо) …   Гірничий енциклопедичний словник

 • вихідний бік ставника — Syn: вихідний бік стану, вихідний кінець ставника, вихідний кінець стану …   Словарь синонимов металлургических терминов

 • вихідний бік стану — Syn: вихідний бік ставника, вихідний кінець ставника, вихідний кінець стану …   Словарь синонимов металлургических терминов

 • вихідний кінець ставника — Syn: вихідний бік ставника, вихідний бік стану, вихідний кінець стану …   Словарь синонимов металлургических терминов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”